Menu Close

Maitinimo organizavimas

 

VAIKŲ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-394 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai” vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”  patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V- 313.

 

VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIAI

Dvidešimties dienų perspektyvinis valgiaraštis

1 – 3 metų vaikams

PIRMA SAVAITĖ

ANTRA SAVAITĖ

TREČIA SAVAITĖ

KETVIRTA SAVAITĖ

4 – 6 metų vaikams

PIRMA SAVAITĖ

ANTRA SAVAITĖ

TREČIA SAVAITĖ

KETVIRTA SAVAITĖ

 

PROGRAMA „PIENAS VAIKAMS”

Pieno produktų vartojimo paramos programa „Pienas vaikams“ įLietuvoje vykdoma nuo 2004 metų. Programa organizuojama siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą.

PROGRAMA „VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMAS MOKYKLOSE”  

   Vaisių vartojimo skatinimo programa įgyvendinama siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojama vaisių ir daržovių dienos norma vienam asmeniui yra 400 g, tačiau dauguma vaikų vaisių bei daržovių vartoja mažiau.

   Tyrimai rodo, kad sveikatai palankios mitybos įpročiai susiformuoja vaikystėje, todėl būtent ikimokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams nemokamai dalijamos morkos, obuoliai, kriaušės bei obuolių, kriaušių, morkų, serbentų, braškių, aviečių, aronijų sultys ir jų mišiniai.

   Daug vaisių ir daržovių vaikystėje valgę asmenys ir toliau jų vartoja pakankamai, o gerus įpročius perduoda savo vaikams. Lietuvoje programa pradėta vykdyti 2009 metais.

Skip to content