Menu Close

Vadovų darbotvarkės

Direktorės Vitalijos Vitkauskienės vasario mėn. darbotvarkė

 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta
1. Mokytojų pasitarimai 5, 26 d.

13.00 val.

Darželio salė
2. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas „Tūkstantmečio mokyklų pažangos plano pristatymas“ 8 d. 13.00 val. Tarybos posėdžių salėje
3. Pokalbis su logopedu  „Drugelių“ ir „Voveriukų“ grupių vaikų tėvams

 

12 d. 18.00 val. Nuotoliniu būdu

 

4. Ilgalaikė programa „Laimingo Mokytojo akademija“

Emocinė higiena: kaip mylėti save ir valdyti jautrumą bei pyktį?

13 d.

15.00-17.00 val.

Nuotoliniu būdu
5. AMS bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – BUM) švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl ugdymo kokybės gerinimo. 28 d. 13.00 val. Alytaus jaunimo centras

 Direktorės pavaduotojos ugdymui Vilmos Masionienės vasario mėn. darbotvarkė

 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta
1. Mokytojų pasitarimai 5, 26 d.

13.00 val.

Darželio salė
2. Tarptautinės mokytojų dienos premijų skyrimo, pretendentų veiklos ir kūrybinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo keitimo projekto darbo grupės susitikimas 5 d. 15.30 AMS 201 kab.
3. Pasitarimas dėl metodinės dienos organizavimo 7 d. 15.30 val. Tarybos posėdžių salėje
4. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai

Individualių ugdymo planų įgyvendinimo aptarimai su specialistais ir tėvais

 

Mėn eigoje Salė
5. Ilgalaikė programa „Laimingo Mokytojo akademija“

Emocinė higiena: kaip mylėti save ir valdyti jautrumą bei pyktį?

13 d.

15.00-17.00 val.

Nuotoliniu būdu
6. Pokalbis su logopedu  „Drugelių“ ir „Voveriukų“ grupių vaikų tėvams

 

12 d. 18.00 val. Nuotoliniu būdu

 

 

Skip to content