Menu Close

Vadovų darbotvarkės

Direktorės Vitalijos Vitkauskienės balandžio mėnesio darbotvarkė

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

1. Grupių mokytojų pasitarimai: „Besimokančių darželių tinklo 2023“ refleksija. Ką pritaikėme savo darbe, ką galima pritaikyti. 17 d. 13.00 val. Lopšelio-darželio salė
2. Direktorių pasitarimas dėl pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos 5 d. 10.00 val. Nuotoliniu būdu
3. Direktorių pasitarimas dėl švietimo aktualijų 28 d. 10.00 val. AMS tarybos posėdžių salė
4. Mokytojų tarybos posėdis:

Dėl pritarimo atnaujintam Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ ikimokyklinio ugdymo turinio planavimo ir vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašui.

Dėl pritarimo Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ priešmokyklinio ugdymo turinio planavimo ir vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašui.

Dėl veiklos kokybės įsivertinimo

24 d. 13.00 val.

 

Lopšelio-darželio salė
5. 2-oji Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų  mokslinė praktinė konferencija „Kiek gyva Geros mokyklos koncepcija darželyje“, tema – „Įvairus įvairiems“ 20-21 d. Druskininkai
6. Dalyvavimas mokymuose „Besimokančių darželių tinklas 2023“ Mėnesio eigoje pagal programą Nuotoliniu būdu

 

 Direktorės pavaduotojos ugdymui Vilmos Masionienės balandžio mėnesio darotvarkė

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

1. Grupių mokytojų pasitarimai: „Besimokančių darželių tinklo 2023“ refleksija. Ką pritaikėme savo darbe, ką galima pritaikyti. 17 d. 13.00 val. Lopšelio-darželio salė
2. Mokytojų tarybos posėdis:

Dėl pritarimo atnaujintam Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ ikimokyklinio ugdymo turinio planavimo ir vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašui.

Dėl pritarimo Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ priešmokyklinio ugdymo turinio planavimo ir vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašui.

Dėl veiklos kokybės įsivertinimo

24 d. 13.00 val.

 

Lopšelio-darželio salė
3. 2-oji Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų  mokslinė praktinė konferencija „Kiek gyva Geros mokyklos koncepcija darželyje“, tema – „Įvairus įvairiems“ 20-21 d. Druskininkai
4. Dalyvavimas mokymuose „Besimokančių darželių tinklas 2023“ Mėnesio eigoje pagal programą Nuotoliniu būdu
Skip to content