Menu Close

Vadovų darbotvarkės

Direktorės Vitalijos Vitkauskienės gegužės mėn. darbotvarkė

 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta
1. „Ugdymo(si) turinio kūrimas ir modeliavimas šiuolaikinėje ugdymo įstaigoje“. Lektorė – Dijana Borisovienė 20 d.  nuo 13.00 val.
2. Būsimų priešmokyklinių grupių vaikų tėvų susirinkimas 21 d. 16.45 val. Lopšelio-darželio salė
3. Direktorių pasitarimas dėl mokslo metų užbaigimo, VEB organizavimo ir švietimo įstaigų pasirengimo naujiems mokslo metams. 28 d. 13.00 val. Alytaus Vidzgirio mokykla
4. Būsimų lopšelio grupių vaikų tėvų susirinkimas 28 d. 16.45 val. Lopšelio-darželio salė
5. Mokytojų tarybos posėdis:

Dėl priešmokyklinių grupių ugdytinių pasirengimo mokyklai;

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų pažangos ir pasiekimų.

Dėl bendrų renginių plano 2023-2024 m. rugsėjo gruodžio mėn. aptarimo.

27 d. 13.00 val.

 

Lopšelio-darželio salė
6. Atestacinės komisijos posėdis

Dėl vyresniosios mokytojos kvalifikacinės kategorijos suteikimo Giedrei Stasionytei

29 d. 13.15 val. Lopšelio-darželio salė

 Direktorės pavaduotojos ugdymui Vilmos Masionienės gegužės mėn. darbotvarkė

 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta
1.

 

 

 

 

 

Mokymų programa „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai programos rengėjams“ 6 d. 13.00-16.30 val.

 

Nuotoliniu būdu

 

2. Priešmokyklinio ugdymo vaikų, pedagogų, tėvų sambūris „Europa – čia“ 9 d. 10.00 val. Prie Dailidės ežerėlio/ „Bitučių“ grupė
3. Vaiko gerovės komisijos posėdis:

Dėl darbo 2023-2024 m. m. aptarimo.

 

14 d. 10.00 val. Direktorės pavaduotojos ugdymui kab.
4. Mokytojų pasitarimas:

2023-2024 m. m. metodinės tarybos veiklos ataskaita

Dalijimasis patirtimi, kaip pavyko visus metus lavinti vaikų kalbą (metų projekto įgyvendinimas)

Dalijimasis patirtimi, kaip pavyko organizuoti

individualių pokalbių su vaikų tėvais dieną/as

13 d. 13.15 val. Salėje
5. „Ugdymo(si) turinio kūrimas ir modeliavimas šiuolaikinėje ugdymo įstaigoje“. Lektorė – Dijana Borisovienė 20 d.  nuo 13.00 val. Nuotoliniu būdu
6. Būsimų priešmokyklinių grupių vaikų tėvų susirinkimas 21 d. 16.45 val. Salė
7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų koncertas-projektas „Skambėk, Dzūkijos šalele“ 22 d. 10.30 val. Alytaus miesto sodas
8. Būsimų lopšelio grupių vaikų tėvų susirinkimas 28 d. 16.45 val. Salė
9. Mokytojų tarybos posėdis:

Dėl priešmokyklinių grupių ugdytinių pasirengimo mokyklai;

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų pažangos ir pasiekimų.

Dėl bendrų renginių plano 2023-2024 m. rugsėjo gruodžio mėn. aptarimo.

27 d. 13.00 val.

 

Salėje
10. Atestacinės komisijos posėdis

Dėl vyresniosios mokytojos kvalifikacinės kategorijos suteikimo Giedrei Stasionytei

29 d. 13.15 val. Salėje

 

Skip to content