Menu Close

Apie mus

Vizija

Moderni ir sveikatai palanki ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti aktyvų (pasitikintį savimi, tyrinėjantį, kūrybingą, sveiką ir saugų, komunikuojantį ir kritiškai mąstantį) vaiką.

Misija

Sukurti kiekvienam vaikui ypatingą ugdymosi aplinką, tenkinančią individualius ir specialius poreikius, užtikrinančią vaiko asmenybės brandinimą ir ugdymosi pažangą.

Vertybės

  1. Tautiškumas ir pilietiškumas.
  2. Kūrybiškumas ir iniciatyvumas.
  3. Sveikatos ugdymas.
  4. Pagarba ir tolerancija.
  5. Atvirumas naujoms idėjoms, pokyčiams.

Veiklos prioritetai

1. Švietimo įtraukties ir veiksmingumo didinimas, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams.

2. Tautinio ir pilietinio tapatumo stiprinimas, kultūros svarbos ir visuomenės kūrybingumo didinimas.

Strateginiai tikslai

1. Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams.

2. Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje.

 

Skip to content