Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Mokestis už darželį

Alytaus lopšelio-darželio "Du gaideliai" pateisinimo dėl ligos tvarka

 

Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas

Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos

 

Nuo 2022 m. liepos 1 d. nustatytas mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą lopšelyje-darželyje: 

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai moka 15,0 Eur dydžio fiksuotą mėnesinį mokestį.

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai moka nustatytos dienos maitinimo mokestį:

1.1. ankstyvojo amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams iki 3 metų už kiekvieną dieną 3,10 Eur, 

1.2. ikimokyklinio  ugdymo grupių vaikams nuo 3 iki 7 metų už kiekvieną dieną 3,40 Eur.

1.3. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams nuo 6 iki 7 metų už kiekvieną dieną 2,04 Eur ugdymo proceso metu, o pasibaigus ugdymo procesui – 3,40 Eur už kiekvieną dieną.