Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 METAI

Tarpinės finansinės ataskaitos 2024 m. kovo 31 d.

2023 METAI

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. gruodžio 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-31

2022 METAI

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. gruodžio 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022 -09-30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-31

2021 METAI

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. kovo 31 d.

2020 METAI

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2020 m. birželio 30 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2020 m. kovo 30 d.

2019 METAI

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2019 m. birželio 30 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2019 m. rugsėjo 30 d.

2018 METAI

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.

2017 METAI

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita rugsėjo 30 d.

Finasinės būklės ataskaita rugsėjo 30 d.

VSAFAS priedai rugsėjo 30 d.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Veiklos rezultatų ataskaita liepos 31 d.

Finasinės būklės ataskaita liepos 31 d.

VSAFAS priedai liepos 31 d.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Veiklos rezultatų ataskaita kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita kovo 31 d.

VSAFAS priedai kovo 31 d.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Skip to content