Menu Close

Parama

Informacija apie gautą ir panaudotą paramą

Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai” vardu gautos paramos priėmimo,panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas

Gautos paramos priėmimo ir skirstymo komisijos veiklos nuostatai

2022 m. paramos piniginėmis lėšomis gavimo ir panaudojimo ataskaita

 

Parama lopšeliui-darželiui „Du gaideliai“

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2%) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal labdaros ir paramos įstatymą (pvz. lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą!

Kokia nauda įstaigai ir Jums?

  • Jūsų vaikai bus ugdomi saugioje ir estetiškoje aplinkoje.
  • Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos bus išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
  • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaiko ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldelių, knygų pirkimui ir t.t.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti ?

Galite iki gegužės 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į lopšelio-darželio „Du gaideliai“ sąskaitą.

Prašymą galima pateikti ir internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569 rasite tam skirtą prašymo formą FR 0512.

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

 

ĮSTAIGOS REKVIZITAI

Paramos gavėjas – Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“

Įstaigos kodas 191054578

Adresas Jaunimo g. 15, Alytus

Banko sąskaita LT497181200002130530

Bankas Šiaulių bankas

Skip to content