Menu Close

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281 (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)

Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija  (parsisiųsti Adobe .PDF formatu)

Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” 
 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (parsisiųsti Adobe .PDF formatu)

 

Naudingos nuorodos:

Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapis   www.smm.lt

Alytaus miesto savivaldybės interneto puslapis   www.alytus.lt

Informacinis portalas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams www.ikimokyklinis.lt 

Skip to content