Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Projektinė veikla

Kalbos ugdymo projektai

2020-2021 mokslo metais buvo įgyvendinti 3 savaitės trukmės projektai (kalbos savaitė  „Tai skamba gražiai gimtoji kalba“;  kūrybinių darbelių dirbtuvės ,,Papuošk raidelę“; teatro savaitė  ,,Kalba pasakų herojai“) ir  mėnesio trukmės projektas „Kuriu knygelę mažą“. Projekto „Tai skamba gražiai gimtoji kalba“ metu vaikučiai susipažino su lietuvių liaudies tautosaka, tarmėmis, patarlėmis bei mįslėmis. Bandė sekti pasakas dzūkiškai, minė mįsles, inscenizavo pasakas, patys pasigamino ir žaidė šešėlių teatrą. Kūrybinių darbelių dirbtuvių ,,Papuošk raidelę“ metu vaikai, auklėtojų padedami, pagilino žinias apie raideles -  išsiaiškino, kaip vadinasi jų grupė, kokia raidele prasideda grupės pavadinimas,  suskaičiavo, kiek raidžių yra grupės pavadinime,  atsakingai ir kūrybingai „papuošė“ raideles. Vaikų papuoštos raidelės puikavosi galerijoje. Teatro savaitės  ,,Kalba pasakų herojai“ metu vaikai buvo supažindinami su įvairiomis teatrinėmis lėlėmis, mokėsi ir išbandė jas valdyti. Kalbos ugdymo veiklas vainikavo Tarptautinei vaikiškos knygos dienai skirtas projektas „Kuriu knygelę mažą“.  Vaikai ir jų tėveliai buvo pakviesti kurti grupės knygelę. Knygelės atskleidė kiekvienos grupės gyvenimą, vaikų kūrybiškumą, nuotaikas, fantaziją ir emocijas. Knygelių paroda vyko Alytaus J. Kunčino viešojoje bibliotekoje. Kalbos ugdymo projektinė veikla padėjo vaikams plėsti žodyną,  lavinti smulkiąją ir stambiosios motoriką, kūrybiškumą. Pastebėjome, kad šių projektų dėka vaikai įgijo daugiau pasitikėjimo savimi bei savo gebėjimais, mokėsi savo jausmus išreikšti judesiu ir žodžiu, tai suteikė daug teigiamų emocijų. Kalbos ugdymo projektus organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Dalė Miliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Pranutė Zenkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Šiupienienė.

 

Sporto projektas „Plaukiam į vasarą“

Lopšelis-darželis „Du gaideliai“ dalyvauja LTOK programos „Olimpinė karta“ veikloje. 2021 m. birželio-liepos mėnesiais, įgyvendinome Olimpinio projekto konkurso vasaros projektą „Plaukiam į vasarą“. Projektą  parengė ir jo įgyvendinimui subūrė mūsų darželio ir kitų Alytaus miesto lopšelių-darželių bendruomenes ( l/d „Pušynėlis“, „Saulutė“, „Obelėlė“, „Boružėlė“, „Girinukas“, „Putinėlis“ ir „Vyturėlis“, „Vilties“ mokyklos-darželio)   ikimokyklinio ugdymo mokytojos Renata Komičienė, Tamara Cibulskienė ir fizinio ugdymo specialistė Ingrida Mažeikienė. Birželio mėnesio 14-18 dienomis vyko pasiruošimas projekto įgyvendinimui – meninės, kūrybinės veiklos. Vaikai susipažino su pagrindinėmis olimpinėmis vertybėmis, piešė plakatus „Pagarba“, „Draugystė“, „Tobulėjimas“. Domėjosi ir ieškojo  internete, kaip atrodo Tokijo olimpinių žaidynių talismanas Miraitowa, į ką jis panašus, vėliau ji  piešė, spalvino, kopijavo. Gamino medalį draugui iš kepamo modelino. Vaikai su šia technika dirbo pirmą kartą, visiems labai patiko –  padirbėjo mažieji pirščiukai, buvo įdomu, nauja ir naudinga. Medalius puošė olimpiniais simboliais. Veiklas apibendrino darbelių, piešinių paroda. Vaikai džiaugėsi savo ir draugų piešiniais. Turėjo galimybę fotografuotis su talismanu Miraitowa.    Liepos 19-23 dienomis vyko vandens sporto žaidynės „Plaukiam į vasarą“. Žaidynes organizavo Žaidynių idėja – suteikti žinių apie vandens sportą; supažindinti su žymiausiais Lietuvos plaukikais, irkluotojais; per fizines veiklas, kūrybinius darbus išbandyti pagrindinius plaukimo ir irklavimo elementus, smagiai leisti laiką vasarą lauke.  Džiaugiamės, kad į sportines veiklas įsitraukė apie pusketvirto šimto Alytaus miesto ikimokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvai, pedagogai. Savaitės pradžioje vaikai žiūrėjo filmukus, susipažino su irklavimu, buriavimu, kanojomis, plaukimu bei žymiausiais Lietuvos vandens sporto atstovais. Didelio susidomėjimo sulaukė laivų gamybos kūrybinės dirbtuvės. Drauge su tėveliais ir savo mokytojais iš įvairių medžiagų vaikučiai gamino kanojas, baidares, burlentes; lankstė ir piešė laivelius darželių lauko žaidimų aikštelėse ir namuose. Išbandė, kaip jų sukurti laivai plaukia. Kadangi ši vasara lepina šiluma, netrūko ir vandens pramogų – daug džiaugsmo vaikai patyrė pliuškendamiesi vandens baseinuose, čiuoždami kūrybiškai įrengtose vandens čiuožyklose, šaudydami į taikinius su vandens šautuvais. Visas veiklas vainikavo kūrybinių darbelių paroda „Plaukiam į vasarą“. Šios žaidynės buvo naudingos ir vaikams, ir suaugusiems. Vaikai pasijuto svarbūs, labiau pasitikintys, išgirdo Lietuvos sportininkų sėkmių istorijų, kai kurie netgi įsigijo savo favoritus. Be to, jie turėjo stiprino sveikatą – grūdinosi, aktyviai judėjo, išmoko plaukimo elementų. Organizatoriams pavyko stiprinti ir plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokytojų, vaikų tėvų,  organizuojant sporto veiklas.

 

Sveikatos ugdymo projektas „Sveikatiada“

Lopšelio-darželio „Du gaideliai“ bendruomenė aktyviai dalyvauja „Sveikatiados“ projekte. 2020 metais  šalies mastu tapome aktyviausia projekto ikimokyklinio ugdymo įstaiga, už tai buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo padėka.

Ilgalaikė programa „Olimpinė karta“

Nuo 2020 metų balandžio mėn. tapome (parengėme programą, ji buvo teigiamai įvertinta) Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ilgalaikės programos „Olimpinė karta“, skirtos vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje, nariais. Programos narės ne tik dalyvauja organizatorių siūlomose veiklose: mokymuose, konferencijose, akcijose, šventėse, konkursuose, renginiuose, tačiau nuolat gyvena olimpiniu ritmu tiek ugdymo metu, tiek po jų. Olimpizmas integruojamas į ugdymo veiklas. Sportas yra puiki priemonė susidariusių problemų ir iššūkių sprendimui. Darželį lankantys vaikai, bendraudami su mokytojais bei dalyvaudami su olimpizmo sklaida susijusiose programose, tampa aktyvesni, drąsesni, išmoksta užsibrėžti tikslų ir jų siekti, o draugiškumas ir pagarba jiems tampa natūralia elgsena.

Sporto projektas „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“

Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ kartu su partneriais  – Alytaus lopšeliu-darželiu „Pušynėlis“, „Saulutė“, Alytaus Vilties mokykla-darželiu, įgyvendina vaikų fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, projektą „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo ir Alytaus miesto savivaldybės lėšomis, jam įgyvendinti skirta daugiau kaip du šimtai tūkstančių eurų. Projekto trukmė – 2020-09-01- 2022-12-31. Projekto įgyvendinimo metu dalyvaujančiose įstaigose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams vyksta reguliarios  (3 kartus per savaitę) fizinio aktyvumo pratybos, kurias veda kūno kultūros specialistai; vaikai  supažindinami su įvairiomis sporto šakomis, organizuojamos aktyvios sportinės veiklos, įtraukiami profesionalūs sportininkai ir vietos bendruomenė, keliama pedagogų kvalifikacija vaikų fizinio aktyvumo skatinimo srityje,  atnaujinama įstaigų sportinė bazė.

Aplinkosauginio švietimo projektas „Vaikai – gamtos draugai“

2019 metų sausio-gegužės mėnesiais vyko aplinkosauginio švietimo projektas „Vaikai – gamtos draugai“. Projekto tikslas – formuoti palankaus gamtai elgesio nuostatas, mokyti vaikus rūšiuoti buitines atliekas. Sausio – vasario mėnesiais mažieji gamtos draugai gamino žaismingus plastiko ir metalo, popieriaus ir kartono, stiklo ir maisto atsargų konteineriukus, juos dekoravo, žaidė interaktyvius žaidimus, stengėsi atpažinti po kelias atliekas, dedamas į kiekvieną iš šių konteinerių. Vasario mėnesį darželinukai Alytaus kraštotyros muziejuje iš senų laikraščių gamino naują popierių. Vaikai sužinojo popieriaus atsiradimo ir gamybos paslaptis, įsitikino, kad jį reikia tausoti, praktiškai patyrė, kad popierių galima perdirbti. Kovo mėnesį vyko kūrybinės dirbtuvės  kartu su šeima „Prikelk daiktus naujam gyvenimui“, „Gražiausia skrybėlaitė“. Drauge su tėveliais vaikučiai  išradingai iš buitinių atliekų sukūrė įvairius naujus daiktus ir surengė parodą bei madų šou „Gražiausia skrybėlaitė“. Pasaulinę Žemės dieną paskelbėme ekologinę akciją „Alytų puošiame ne šiukšlėmis, o gėlėmis“. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir kiti Alytaus miesto lopšeliai-darželiai. Balandžio mėnesį vyko projekto baigiamoji veikla – rūšiavimo varžybos „Rūšiuok linksmai“. Gegužės mėnesį vaikai vyko į ekskursiją į Metelių regioninį parką.

Lietuvos mažųjų žaidynės

 Nuo 2017-ųjų metų mūsų darželio penkerių metų vaikai sėkmingai dalyvauja  „Lietuvos mažųjų žaidynių“ projekte, organizuojamame Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos.  Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį. Jau trečius metus  vaikai parodo gerą fizinį pasirengimą  -  tampa I-ojo etapo prizininkais ir yra kviečiami į finalinį renginį.

 

Ilgalaikis projektas „Futboliukas“

2017-2018, 2018-2019 mokslo metais lopšelio-darželio 4-6 metų vaikai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“. Šio projekto tikslas – populiarinti futbolo  žaidimą lauke ir uždarose ugdymo įstaigos patalpose bei populiarinti futbolą kaip sporto šaką visuomenėje, sudominti vaikus sportu ir sveika gyvensena, sudaryti sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti smalsumą pažinti futbolą per kūrybinę pusę, skatinti bendradarbiavimą tarp grupių ir švietimo įstaigų. Veiklos – draugiškos rungtynės su lopšelio-darželio „Girinukas“, mokyklos-darželio „Viltis“ vaikais; „Futboliuko“ Kalėdos, kūrybinės dirbtuvės futbolo tematika iš antrinių žaliavų ir kt.

 

Aplinkosaugos švietimo projektas „Sparnuočiai – mūsų draugai“

 Projektas vyko 2017-2018 mokslo metais,  jo tikslas – mokyti vaikus atpažinti Lietuvoje žiemojančius ir migruojančius paukščius. Projekto eigoje, sausio-gegužės mėnesiais, buvo organizuotos veiklos, skatinančios vaikų aktyvią, tiriamąją veiklą, kūrybiškumą, smalsumą, draugiškumą gamtai ir norą pažinti juos supančią aplinką – edukacinis užsiėmimas „Dzūkijos paukščiai“, paukščių stebėjimas ir globojimas,  piešinių konkursas „Mano sparnuotas draugas“, viktorina „Aš pažįstu paukščius“. Visas veiklas vainikavo ekskursija į Žuvinto biosferos draustinį.   Projektas buvo finansuojamas iš Alytaus miesto savivaldybės infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programos (28) priemonės įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones ((28.01.03.01.) 2018 metų lėšų, skirtų laimėjusiems atranką aplinkosaugos švietimo projektams.

Sveikatos ugdymo projektas „Sveikatiada“

Nuo 2017 metų dalyvaujame sveikatos ugdymo projekte „Sveikatiada“. Tai socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse. Projekto tikslas – ugdyti jaunąją kartą, neturinčią sveikatos problemų ir gebančią formuoti savo gyvenimo būdą atliekant informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo klausimais. Projekto veiklos –  „Mankštiada“, „Sveikatos maratonas“, „Mankštiados mugės“, „Sportuojantis koridorius“, „Vandens diena“, „Sveikatiados maisto detektyvai“.