Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Projektinė veikla

Sveikatos ugdymo projektas „Sveikatiada“

Lopšelio-darželio „Du gaideliai“ bendruomenė aktyviai dalyvauja „Sveikatiados“ projekte. 2020 metais  šalies mastu tapome aktyviausia projekto ikimokyklinio ugdymo įstaiga, už tai buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo padėka.

Ilgalaikė programa „Olimpinė karta“

Nuo 2020 metų balandžio mėn. tapome (parengėme programą, ji buvo teigiamai įvertinta) Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ilgalaikės programos „Olimpinė karta“, skirtos vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje, nariais. Programos narės ne tik dalyvauja organizatorių siūlomose veiklose: mokymuose, konferencijose, akcijose, šventėse, konkursuose, renginiuose, tačiau nuolat gyvena olimpiniu ritmu tiek ugdymo metu, tiek po jų. Olimpizmas integruojamas į ugdymo veiklas. Sportas yra puiki priemonė susidariusių problemų ir iššūkių sprendimui. Darželį lankantys vaikai, bendraudami su mokytojais bei dalyvaudami su olimpizmo sklaida susijusiose programose, tampa aktyvesni, drąsesni, išmoksta užsibrėžti tikslų ir jų siekti, o draugiškumas ir pagarba jiems tampa natūralia elgsena.

Sporto projektas „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“

Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ kartu su partneriais  – Alytaus lopšeliu-darželiu „Pušynėlis“, „Saulutė“, Alytaus Vilties mokykla-darželiu, įgyvendina vaikų fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, projektą „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo ir Alytaus miesto savivaldybės lėšomis, jam įgyvendinti skirta daugiau kaip du šimtai tūkstančių eurų. Projekto trukmė – 2020-09-01- 2022-12-31. Projekto įgyvendinimo metu dalyvaujančiose įstaigose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams vyksta reguliarios  (3 kartus per savaitę) fizinio aktyvumo pratybos, kurias veda kūno kultūros specialistai; vaikai  supažindinami su įvairiomis sporto šakomis, organizuojamos aktyvios sportinės veiklos, įtraukiami profesionalūs sportininkai ir vietos bendruomenė, keliama pedagogų kvalifikacija vaikų fizinio aktyvumo skatinimo srityje,  atnaujinama įstaigų sportinė bazė.

Aplinkosauginio švietimo projektas „Vaikai – gamtos draugai“

2019 metų sausio-gegužės mėnesiais vyko aplinkosauginio švietimo projektas „Vaikai – gamtos draugai“. Projekto tikslas – formuoti palankaus gamtai elgesio nuostatas, mokyti vaikus rūšiuoti buitines atliekas. Sausio – vasario mėnesiais mažieji gamtos draugai gamino žaismingus plastiko ir metalo, popieriaus ir kartono, stiklo ir maisto atsargų konteineriukus, juos dekoravo, žaidė interaktyvius žaidimus, stengėsi atpažinti po kelias atliekas, dedamas į kiekvieną iš šių konteinerių. Vasario mėnesį darželinukai Alytaus kraštotyros muziejuje iš senų laikraščių gamino naują popierių. Vaikai sužinojo popieriaus atsiradimo ir gamybos paslaptis, įsitikino, kad jį reikia tausoti, praktiškai patyrė, kad popierių galima perdirbti. Kovo mėnesį vyko kūrybinės dirbtuvės  kartu su šeima „Prikelk daiktus naujam gyvenimui“, „Gražiausia skrybėlaitė“. Drauge su tėveliais vaikučiai  išradingai iš buitinių atliekų sukūrė įvairius naujus daiktus ir surengė parodą bei madų šou „Gražiausia skrybėlaitė“. Pasaulinę Žemės dieną paskelbėme ekologinę akciją „Alytų puošiame ne šiukšlėmis, o gėlėmis“. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir kiti Alytaus miesto lopšeliai-darželiai. Balandžio mėnesį vyko projekto baigiamoji veikla – rūšiavimo varžybos „Rūšiuok linksmai“. Gegužės mėnesį vaikai vyko į ekskursiją į Metelių regioninį parką.

Lietuvos mažųjų žaidynės

 Nuo 2017-ųjų metų mūsų darželio penkerių metų vaikai sėkmingai dalyvauja  „Lietuvos mažųjų žaidynių“ projekte, organizuojamame Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos.  Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį. Jau trečius metus  vaikai parodo gerą fizinį pasirengimą  -  tampa I-ojo etapo prizininkais ir yra kviečiami į finalinį renginį.

 

Ilgalaikis projektas „Futboliukas“

2017-2018, 2018-2019 mokslo metais lopšelio-darželio 4-6 metų vaikai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“. Šio projekto tikslas – populiarinti futbolo  žaidimą lauke ir uždarose ugdymo įstaigos patalpose bei populiarinti futbolą kaip sporto šaką visuomenėje, sudominti vaikus sportu ir sveika gyvensena, sudaryti sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti smalsumą pažinti futbolą per kūrybinę pusę, skatinti bendradarbiavimą tarp grupių ir švietimo įstaigų. Veiklos – draugiškos rungtynės su lopšelio-darželio „Girinukas“, mokyklos-darželio „Viltis“ vaikais; „Futboliuko“ Kalėdos, kūrybinės dirbtuvės futbolo tematika iš antrinių žaliavų ir kt.

 

Aplinkosaugos švietimo projektas „Sparnuočiai – mūsų draugai“

 Projektas vyko 2017-2018 mokslo metais,  jo tikslas – mokyti vaikus atpažinti Lietuvoje žiemojančius ir migruojančius paukščius. Projekto eigoje, sausio-gegužės mėnesiais, buvo organizuotos veiklos, skatinančios vaikų aktyvią, tiriamąją veiklą, kūrybiškumą, smalsumą, draugiškumą gamtai ir norą pažinti juos supančią aplinką – edukacinis užsiėmimas „Dzūkijos paukščiai“, paukščių stebėjimas ir globojimas,  piešinių konkursas „Mano sparnuotas draugas“, viktorina „Aš pažįstu paukščius“. Visas veiklas vainikavo ekskursija į Žuvinto biosferos draustinį.   Projektas buvo finansuojamas iš Alytaus miesto savivaldybės infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programos (28) priemonės įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones ((28.01.03.01.) 2018 metų lėšų, skirtų laimėjusiems atranką aplinkosaugos švietimo projektams.

Sveikatos ugdymo projektas „Sveikatiada“

Nuo 2017 metų dalyvaujame sveikatos ugdymo projekte „Sveikatiada“. Tai socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse. Projekto tikslas – ugdyti jaunąją kartą, neturinčią sveikatos problemų ir gebančią formuoti savo gyvenimo būdą atliekant informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo klausimais. Projekto veiklos –  „Mankštiada“, „Sveikatos maratonas“, „Mankštiados mugės“, „Sportuojantis koridorius“, „Vandens diena“, „Sveikatiados maisto detektyvai“.

Respublikinis pilietiškumo ugdymo projektas „Kaip surasti Lietuvą 2018“

2017-2018 m. m. projekte, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtosioms metinėms paminėti, dalyvavo priešmokyklinių grupių ugdytiniai. Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius jausmus tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą. Vaikai gilino žinias apie Lietuvos istoriją, tradicijas ir papročius. Savo pažintį jie pradėjo nuo gimtojo miesto Alytaus. Visi susipažino su legenda apie Alytų, sužinojo, iš kur kilęs Alytaus miesto vardas. Ekskursijų metu vaikai pabuvojo Rotušės aikštėje, miesto parke, aplankė  poeto Anzelmo Matučio muziejų, užkopė ant ilgiausio Lietuvoje pėsčiųjų ir dviračių ,,Baltosios rožės“ tilto ir stebėjo ilgiausią Lietuvos upę – Nemuną.

Plačiau

PREVENCINIS PROJEKTAS „ŽAIDIMAI MOKO”

  Mūsų darželis antrus metus dalyvauja respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko", kurį organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto tikslas- specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Projekto nuostatai