Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 315) 21661
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Projektinė veikla

PREVENCINIS PROJEKTAS „ŽAIDIMAI MOKO”

  Mūsų darželis antrus metus dalyvauja respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko", kurį organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto tikslas- specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Projekto nuostatai

ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ETNINĖS KULTŪROS PROJEKTAS „SUNKUS DARBELIS – GARDUS KĄSNELIS“

Etninės kultūros projektą „Sunkus darbelis – gardus kąsnelis“ inicijavo auklėtojos Renata Komičienė ir Tamara Cibulskienė. Į jo veiklas įsijungė per keturiasdešimt šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Projekto tikslas – plėsti vaikų žinias apie lietuvių liaudies papročius ir tradicijas. Pagrindinė veikla – koliažų „Duonutės kelias“ kūrimas, jų konkursas. Vaikai kūrybinės veiklos formomis  atskleidė duonutės augimo kelią. Projekto apibendrinimas –  koliažų paroda Alytaus miesto savivaldybėje, seminaras miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. Vaikai kūrybinės veiklos formomis  atskleidė duonutės augimo kelią; sukurti koliažai pristatyti miesto bendruomenei, skatinamas  pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas.

KALBINIO UGDYMO PROJEKTAS „PERSKAIČIAU KNYGELĘ, TEGU JI DŽIUGINA TAVO ŠIRDELĘ“

2016-2017 mokslo metais  „Nykštukų“ grupės auklėtojos Renata Komičienė ir Laimutė Zdanavičienė vykdė kalbinio ugdymo projektą „Perskaičiau knygelę, tegu ji džiugina tavo širdelę“. Projekto personažai  Pepės Ilgakojinė ir Beždžionėlė  visų grupių vaikučiams papasakojo, kaip gaminamos ir saugomos knygos, išmokė mįslių ir posakių apie knygas. Pepė siūlymu, visą mėnesį vaikai kūrė knygeles Pepei, o savo perskaitytas ar nusibodusias knygeles dėjo į stebuklingą lagaminą, keliaujantį iš grupės į grupę. Tėvelis Ernestas Pakutka sumeistravo nuostabų namelį vaikų suneštoms knygoms. Taip gimė lauko bibliotekėlė. Visi vaikučiai tapo lauko bibliotekos skaitytojais ir pasižadėjo saugoti, gerbti ir skaityti knygeles.

 

INTERAKTYVUS ŠALIES PILIETIŠKUMO UGDYMO PROJEKTAS „KAIP SURASTI LIETUVĄ 2017?“

Projekto „Kaip surasti Lietuvą 2017?“ metu priešmokyklinės „Nykštukų“ grupės vaikai ir jų auklėtojos Renata Komičienė ir Laimutė Zdanavičienė nagrinėjo tėvynės temą: rinko informaciją apie Lietuvą, savo artimiausią aplinką, jos pagrindu kuria kūrybinius darbus, mokėsi dainų, eilėraščių, gamino tautinę atributiką. Ekskursijos po Alytų metu vaikai apsilankė Dainų slėnyje -  užlipę ant aukščiausio Lietuvoje tilto, žvelgė į Pirmojo Alytaus piliakalnį, klausėsi legendos apie Alytį ir Mirgausėlę.   Miesto centre vaikai aplankė svarbius istorinius objektus – paminklus laisvės gynėjams „Laisvės angelą“, „Sausio 13-osios“ kryžių, memorialą „Nurimęs varpas“ -, susipažino su miesto Rotuše ir muzikos mokykla. 2017 metų projektas baigėsi vasario 15 dieną interaktyvia viktorina, kurios metu mūsų darželio priešmokyklinukai bendravo su Vilniaus lopšelio darželio „Du gaideliai“ vaikais interaktyvioje viktorinoje: pristatė savo darželį ir grupę, Alytaus miestą. Šio interaktyvaus projekto metu vaikai ne tik plačiau pažino savo šalį, bet ir turėjo galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su kitais savo amžiaus vaikais.

 

UGDOMASIS PROJEKTAS „IŠDYKUSIOS SPALVOS“

Ugdomąjį projektą „Išdykusios spalvos“ 2016-2017 mokslo metais įgyvendino „Pelėdžiukų“ grupės auklėtojos Dalė Miliauskienė ir Kristina Kedytė. Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti pirmuosius aplinkos pažinimo, meninės veiklos įgūdžius, skatinti kūrybinį aktyvumą įvairių veiklų metu. Projekto uždaviniai: supažindinti vaikus su pagrindinėmis spalvomis ir jų potėpiais, supažindinti su įvairiomis spalvų liejimo technikomis, padėti vaikams atrasti įvairių būdų spalvoms pažinti, atpažinti spalvas randamas gamtoje įvairiu metų laiku, įtraukti tėvus į grupės veiklą. Projekto metu  auklėtojos su vaikais vartė ir aptarinėjo įvairias knygeles ir žurnaliukus, kuriose padėdavo vaikams surasti ir įvardinti spalvas; žaidė įvairius žaidimus spalvų įtvirtinimui. Rudenį kartu su tėveliais piešė rudeninius lapus. Organizavo parodą „Rudens karalystėj daržovių puota“. Tėveliai kartu su vaikučiais iš daržovių gamino įvairius darbelius. Auklėtojos su vaikais grupėje spalvino „Spalvų namelį“, kurį vėliau naudojo įvairiems laisvalaikio žaidimams. Pavasarį įvairiaspalvėmis gėlėmis puošė darželio erdves. Projekto metu vaikai gyveno ir žaidė spalvų pasaulyje. Grupės aplinka buvo paruošta taip, kad vaikai galėtų tyrinėti, maišyti ir stebėti kaip spalvos virsta įvairiais atspalviais. Projekto metu vaikai gavo daug informacijos apie spalvas. Atlikdami įvairias užduotis išmoko spalvas sieti su aplinkos daiktais. Išmoko pastebėti spalvingus metų laikus: rudeninių lapų tonus, žiemos baltumą ir pavasario žiedų spalvingumą. Projekto metu vaikai įgijo socialumo įgūdžių – išmoko bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. Visus metus vaikai kurdami spalvotus darbelius, šokdami, improvizuodami ir grožėdamiesi vieni kitų darbeliais lavino meninę kompetenciją. 

UGDOMASIS PROJEKTAS „MANO MAŽASIS DRAUGAS“

Ugdomąjį projektą „Mano mažasis draugas“ 2016-2017 mokslo metais vykdė „Pelėdžiukų“ grupės auklėtojos Dalė Miliauskienė ir Kristina Kedytė. Projekto tikslas – skatinti tėvelius įsitraukti į ugdymo procesą, pratinti vaikus pagal jų jėgas ir gebėjimus saugoti (tausoti) žaislus, užmegzti ryšius, palaikyti draugiškus santykius. Projekto veiklos – laputės Smalsutės kelionė į vaikų šeimas. Smalsutė kelionės metu susipažino su vaiko kasdieniu gyvenimu, jį supančia aplinka.  Suteikdamos vaikui galimybę supažindinti grupės draugus su žaisliuko įspūdžiais jo namuose, auklėtojos ugdė vaiko pasitikėjimą savimi, padėjo nugalėti baimę pristatant žaislo kelionės įspūdžius. Vaikai mokėsi dalintis, tad kiekvienas vaikas padovanojo Smalsutei po dovanėlę. Laputė gavo ir pasakų knygelę, auskarus, drabuželių, piešinėlių, kelioninį lagaminėlį. Smalsutė tapo tikra „Pelėdžiukų“ grupės vaikučių drauge. Vaikai drauge su lapute vartė knygutes, žaidė, miegojo, šventė gimtadienius ir Velykas, keliavo pas gydytojus, netgi maudėsi. Į vaikų gyvenimą ji įnešė daug įspūdžių ir gerų emocijų. Kadangi Smalsutė jau aplankė visus vaikučius, tad dabar laukia Smalsutės gimtadienis. Laputės kelionę užbaigs drauge su tėveliais gaminamas nuotraukų albumas, įamžintos Smalsutė ir vaikučių draugystės akimirkos.

 

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTAS „NUO SĖKLOS IKI MEDŽIO“

 Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir jų auklėtojos Renata Komičienė, Laimutė Zdanavičienė, Pranutė Zenkevičienė ir Vida Nedzinskienė šių metų sausio-gegužės mėnesiais vykdė gamtamokslinį projektą „Nuo sėklos iki medžio“. Vaikai tyrinėjo medžius įvairiais metų laikais, mėgino išdaiginti kaštono, klevo, ąžuolo sėklas, mokėsi atpažinti lopšelio-darželio teritorijoje augančius medžius. Apibendrindama sukauptą patirtį, kiekviena grupė parengė  medžių stebėjimo ir kūrybinių darbų aplankus „Mūsų darželio medžiai“, surengė vaikų darbelių parodas. Kovo mėnesį vyko ekologinė akcija „Išsaugok medį“, joje dalyvavo visų darželio grupių vaikai ir jų tėvai – jie iš atliekų gamino medžius. Kūrybinės veiklos eigoje vaikai įgijo žinių apie atliekų rūšiavimą, ugdėsi ekologinį sąmoningumą, draugiškumą gamtai, o pagamintais originaliais medžiais per pasaulinę Žemės dieną papuošė lopšelio-darželio  kiemelį. Projekto veiklas vainikavo  išvyka į Metelių regioninį parką. Turiningą veiklą organizavo  lankytojų centro administratorius Artūras Pečkys.  Jis vaikams papasakojo apie didžiausius Dzūkijos ežerus, o, pakilus į Metelių apžvalgos bokštą,  leido pro žiūronus pasigerėti Dusios ir Metelio vaizdais. Vėliau sekė edukacinis užsiėmimas Metelių regioninio parko lankytojų centre  ir žygis 300 metrų pažintiniu taku. Žygio metu vaikai ne tik mokėsi atpažinti augalus ir medžius, bet ir turėjo įveikti įvairias kliūtis – eiti rąstu, „siūbuojančiu lieptu“, žingsniuoti šokinėjant ant kelmų. Linksmai žaisdami, vaikai sužinojo, kokie augalai auga Metelių regioniniame parke, kokie paukščiai ir gyvūnai šiame draustinyje paplitę. Dalyvaudami šiame projekte, vaikai patobulino pažinimo kompetenciją – sužinojo apie Dzūkijos saugomas teritorijas; išmoko atpažinti medžius, atlikti tiriamąją veiklą; ugdėsi kūrybiškumo bei  komunikavimo įgūdžius su bendraamžiais bei suaugusiais.

IKI SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PROJEKTAS „SODINČIUS“

Lopšelis-darželis „Du gaideliai“ nuo 2017 metų dalyvauja prekybos tinklo IKI socialinės atsakomybės projekte „Sodinčius“. Visos bendruomenės aktyvumo dėka laimėjome šiltnamį. Projekto veiklos – daržovių sodinimas šiltnamyje, auginimas, derliaus nuėmimas, sveikos mitybos švenčių organizavimas. Tikslas – padėti vaikams daugiau sužinoti apie daržoves, stiprinti sveikos mitybos įgūdžius rengimas. Kiekvienos grupės vaikai turi galimybę pasijusti tikrais daržininkais – sodinti, prižiūrėti ir užauginti šiltnamyje savo mėgstamiausias daržoves. 

TARPTAUTINIS KONKURSAS „KAMŠTELIŲ VAJUS“

Konkurso tikslas – surinkti kuo daugiau gamtoje išmėtytų plastikinių butelių kamštelių ir juos priduoti perdirbti. Konkursas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji – surinkti kuo daugiau plastikinių butelių kamštelių ir juos perdirbti. Antroji – kurti meninius darbus iš surinktų kamštelių.Konkurse dalyvaujame nuo 2013 metų. Projekto metu vaikai ne tik rinko plastikinių butelių kamštelius, bet ir daug sužinojo apie ekologiją, rūšiavimą, mokėsi pasigaminti kūrybinius darbelius iš plastikinių butelių kamštelių ir tiesiog linksmai leido laiką. 2015 metais konkursui pristatėme kūrybinį darbą „Du gaideliai“.   2016-ieji mūsų bendruomenei ypač sėkmingi – pavyko surinkti 183 kilogramus kamštelių ir pelnyti I-ąją vietą tarp respublikos lopšelių-darželių. Mūsų bendruomenės pastangos buvo įvertintos ne tik puikiomis dovanomis, bet ir piniginiu 400 eurų prizu. Džiaugiamės, kad mūsų bendruomenė draugiška gamtai – neabejinga ekologijai ir šiukšlių rūšiavimui, o mūsų šalis tampa vis švaresnė ir gražesnė.

PROJEKTAS „SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ PER LIETUVĄ“

Projekto trukmė 2016-04-07- 2016-11-11. Šiame projekte dalyvavo „Nykštukų“, „Ežiukų“, „Kiškučių“, „Pelėdžiukų“, „Bitučių“ ir „Peliukų“ grupės vaikai bei jų auklėtojos. Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas, įgyvendinant ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ uždavinius ir skatinti jų partnerystę, riedant per visą Lietuvą ilgiausiu moliūgų traukiniu. Uždaviniai: suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą, auginant moliūgą nuo sėklytės iki brandaus augalo su pedagogu ir šeima; efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą; puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padedant vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją; prisidėti prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese;  skatinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės. Projekto veiklos. Pavasarį vaikai sodino moliūgų sėklytes į žemę, laistė, prižiūrėjo, kol išdygo daigeliai. Išpuoselėti moliūgo daigeliai per Šeimos šventę, gegužės 15 d., buvo išdalinti šeimoms. Iš viso išdalijome 112 daigelių. Vaikučiai juos sodino, augino darže, sode, balkone, vėliau jais rūpinosi visa šeima.

Plačiau