Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Projektinė veikla

UGDOMASIS PROJEKTAS „IŠDYKUSIOS SPALVOS“

Ugdomąjį projektą „Išdykusios spalvos“ 2016-2017 mokslo metais įgyvendino „Pelėdžiukų“ grupės auklėtojos Dalė Miliauskienė ir Kristina Kedytė. Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti pirmuosius aplinkos pažinimo, meninės veiklos įgūdžius, skatinti kūrybinį aktyvumą įvairių veiklų metu. Projekto uždaviniai: supažindinti vaikus su pagrindinėmis spalvomis ir jų potėpiais, supažindinti su įvairiomis spalvų liejimo technikomis, padėti vaikams atrasti įvairių būdų spalvoms pažinti, atpažinti spalvas randamas gamtoje įvairiu metų laiku, įtraukti tėvus į grupės veiklą. Projekto metu  auklėtojos su vaikais vartė ir aptarinėjo įvairias knygeles ir žurnaliukus, kuriose padėdavo vaikams surasti ir įvardinti spalvas; žaidė įvairius žaidimus spalvų įtvirtinimui. Rudenį kartu su tėveliais piešė rudeninius lapus. Organizavo parodą „Rudens karalystėj daržovių puota“. Tėveliai kartu su vaikučiais iš daržovių gamino įvairius darbelius. Auklėtojos su vaikais grupėje spalvino „Spalvų namelį“, kurį vėliau naudojo įvairiems laisvalaikio žaidimams. Pavasarį įvairiaspalvėmis gėlėmis puošė darželio erdves. Projekto metu vaikai gyveno ir žaidė spalvų pasaulyje. Grupės aplinka buvo paruošta taip, kad vaikai galėtų tyrinėti, maišyti ir stebėti kaip spalvos virsta įvairiais atspalviais. Projekto metu vaikai gavo daug informacijos apie spalvas. Atlikdami įvairias užduotis išmoko spalvas sieti su aplinkos daiktais. Išmoko pastebėti spalvingus metų laikus: rudeninių lapų tonus, žiemos baltumą ir pavasario žiedų spalvingumą. Projekto metu vaikai įgijo socialumo įgūdžių – išmoko bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. Visus metus vaikai kurdami spalvotus darbelius, šokdami, improvizuodami ir grožėdamiesi vieni kitų darbeliais lavino meninę kompetenciją. 

UGDOMASIS PROJEKTAS „MANO MAŽASIS DRAUGAS“

Ugdomąjį projektą „Mano mažasis draugas“ 2016-2017 mokslo metais vykdė „Pelėdžiukų“ grupės auklėtojos Dalė Miliauskienė ir Kristina Kedytė. Projekto tikslas – skatinti tėvelius įsitraukti į ugdymo procesą, pratinti vaikus pagal jų jėgas ir gebėjimus saugoti (tausoti) žaislus, užmegzti ryšius, palaikyti draugiškus santykius. Projekto veiklos – laputės Smalsutės kelionė į vaikų šeimas. Smalsutė kelionės metu susipažino su vaiko kasdieniu gyvenimu, jį supančia aplinka.  Suteikdamos vaikui galimybę supažindinti grupės draugus su žaisliuko įspūdžiais jo namuose, auklėtojos ugdė vaiko pasitikėjimą savimi, padėjo nugalėti baimę pristatant žaislo kelionės įspūdžius. Vaikai mokėsi dalintis, tad kiekvienas vaikas padovanojo Smalsutei po dovanėlę. Laputė gavo ir pasakų knygelę, auskarus, drabuželių, piešinėlių, kelioninį lagaminėlį. Smalsutė tapo tikra „Pelėdžiukų“ grupės vaikučių drauge. Vaikai drauge su lapute vartė knygutes, žaidė, miegojo, šventė gimtadienius ir Velykas, keliavo pas gydytojus, netgi maudėsi. Į vaikų gyvenimą ji įnešė daug įspūdžių ir gerų emocijų. Kadangi Smalsutė jau aplankė visus vaikučius, tad dabar laukia Smalsutės gimtadienis. Laputės kelionę užbaigs drauge su tėveliais gaminamas nuotraukų albumas, įamžintos Smalsutė ir vaikučių draugystės akimirkos.

 

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTAS „NUO SĖKLOS IKI MEDŽIO“

 Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir jų auklėtojos Renata Komičienė, Laimutė Zdanavičienė, Pranutė Zenkevičienė ir Vida Nedzinskienė šių metų sausio-gegužės mėnesiais vykdė gamtamokslinį projektą „Nuo sėklos iki medžio“. Vaikai tyrinėjo medžius įvairiais metų laikais, mėgino išdaiginti kaštono, klevo, ąžuolo sėklas, mokėsi atpažinti lopšelio-darželio teritorijoje augančius medžius. Apibendrindama sukauptą patirtį, kiekviena grupė parengė  medžių stebėjimo ir kūrybinių darbų aplankus „Mūsų darželio medžiai“, surengė vaikų darbelių parodas. Kovo mėnesį vyko ekologinė akcija „Išsaugok medį“, joje dalyvavo visų darželio grupių vaikai ir jų tėvai – jie iš atliekų gamino medžius. Kūrybinės veiklos eigoje vaikai įgijo žinių apie atliekų rūšiavimą, ugdėsi ekologinį sąmoningumą, draugiškumą gamtai, o pagamintais originaliais medžiais per pasaulinę Žemės dieną papuošė lopšelio-darželio  kiemelį. Projekto veiklas vainikavo  išvyka į Metelių regioninį parką. Turiningą veiklą organizavo  lankytojų centro administratorius Artūras Pečkys.  Jis vaikams papasakojo apie didžiausius Dzūkijos ežerus, o, pakilus į Metelių apžvalgos bokštą,  leido pro žiūronus pasigerėti Dusios ir Metelio vaizdais. Vėliau sekė edukacinis užsiėmimas Metelių regioninio parko lankytojų centre  ir žygis 300 metrų pažintiniu taku. Žygio metu vaikai ne tik mokėsi atpažinti augalus ir medžius, bet ir turėjo įveikti įvairias kliūtis – eiti rąstu, „siūbuojančiu lieptu“, žingsniuoti šokinėjant ant kelmų. Linksmai žaisdami, vaikai sužinojo, kokie augalai auga Metelių regioniniame parke, kokie paukščiai ir gyvūnai šiame draustinyje paplitę. Dalyvaudami šiame projekte, vaikai patobulino pažinimo kompetenciją – sužinojo apie Dzūkijos saugomas teritorijas; išmoko atpažinti medžius, atlikti tiriamąją veiklą; ugdėsi kūrybiškumo bei  komunikavimo įgūdžius su bendraamžiais bei suaugusiais.

IKI SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PROJEKTAS „SODINČIUS“

Lopšelis-darželis „Du gaideliai“ nuo 2017 metų dalyvauja prekybos tinklo IKI socialinės atsakomybės projekte „Sodinčius“. Visos bendruomenės aktyvumo dėka laimėjome šiltnamį. Projekto veiklos – daržovių sodinimas šiltnamyje, auginimas, derliaus nuėmimas, sveikos mitybos švenčių organizavimas. Tikslas – padėti vaikams daugiau sužinoti apie daržoves, stiprinti sveikos mitybos įgūdžius rengimas. Kiekvienos grupės vaikai turi galimybę pasijusti tikrais daržininkais – sodinti, prižiūrėti ir užauginti šiltnamyje savo mėgstamiausias daržoves. 

TARPTAUTINIS KONKURSAS „KAMŠTELIŲ VAJUS“

Konkurso tikslas – surinkti kuo daugiau gamtoje išmėtytų plastikinių butelių kamštelių ir juos priduoti perdirbti. Konkursas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji – surinkti kuo daugiau plastikinių butelių kamštelių ir juos perdirbti. Antroji – kurti meninius darbus iš surinktų kamštelių.Konkurse dalyvaujame nuo 2013 metų. Projekto metu vaikai ne tik rinko plastikinių butelių kamštelius, bet ir daug sužinojo apie ekologiją, rūšiavimą, mokėsi pasigaminti kūrybinius darbelius iš plastikinių butelių kamštelių ir tiesiog linksmai leido laiką. 2015 metais konkursui pristatėme kūrybinį darbą „Du gaideliai“.   2016-ieji mūsų bendruomenei ypač sėkmingi – pavyko surinkti 183 kilogramus kamštelių ir pelnyti I-ąją vietą tarp respublikos lopšelių-darželių. Mūsų bendruomenės pastangos buvo įvertintos ne tik puikiomis dovanomis, bet ir piniginiu 400 eurų prizu. Džiaugiamės, kad mūsų bendruomenė draugiška gamtai – neabejinga ekologijai ir šiukšlių rūšiavimui, o mūsų šalis tampa vis švaresnė ir gražesnė.

PROJEKTAS „SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ PER LIETUVĄ“

Projekto trukmė 2016-04-07- 2016-11-11. Šiame projekte dalyvavo „Nykštukų“, „Ežiukų“, „Kiškučių“, „Pelėdžiukų“, „Bitučių“ ir „Peliukų“ grupės vaikai bei jų auklėtojos. Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas, įgyvendinant ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ uždavinius ir skatinti jų partnerystę, riedant per visą Lietuvą ilgiausiu moliūgų traukiniu. Uždaviniai: suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą, auginant moliūgą nuo sėklytės iki brandaus augalo su pedagogu ir šeima; efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą; puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padedant vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją; prisidėti prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese;  skatinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės. Projekto veiklos. Pavasarį vaikai sodino moliūgų sėklytes į žemę, laistė, prižiūrėjo, kol išdygo daigeliai. Išpuoselėti moliūgo daigeliai per Šeimos šventę, gegužės 15 d., buvo išdalinti šeimoms. Iš viso išdalijome 112 daigelių. Vaikučiai juos sodino, augino darže, sode, balkone, vėliau jais rūpinosi visa šeima.

Plačiau

VAIKŲ DARŽININKAVIMO INICIATYVA „ŽALIA PĖDA“

200x150Ekologinio ugdymo projekto tikslas – sukurti vieno kvadratinio metro sodelį ir taip pažinti augalo augimą nuo sėklos iki subrandinto vaisiaus, puoselėti sveiką aplinką. Vykdymo laikas – 2016 m. kovo-rugsėjo mėn. Projekto dalyviai – „Pelėdžiukų“ ir  „Nykštukų“ grupės vaikai ir jų auklėtojos – Dalė Miliauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, ir Laima Zdanavičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Projekto veiklos. Vaikai ir auklėtojos darželio teritorijoje parinko vietą daržui, kurį pavadino „Močiutės vaistažolių darželiu“. Pavasarį visi kibo į darbus. Auklėtoja Laima Zdanavičienė iš vytelių išpynė didelę kraitę, joje vaikai nusprendė sėti vaistažoles ir prieskonius -  melisas, mėtas, čiobrelius, šalavijus, bazilikus ir kt. Taip pat buvo pasėtos lietuviškam darželiui būdingos gėlės – nasturtai ir serenčiai. Vaikai darželį kruopščiai prižiūrėjo: ravėjo piktžolės, laistė vandeniu, stebėjo, kaip dygo ir augo jų pasodinti augalai. Sugrįžę po vasaros atostogų, kartu su auklėtojomis vaikai nupjovė vaistažoles ir prieskonius ir paruošė džiovinimui. Sudžiovintos vaistažolės buvo panaudotos veikloje „Močiutės arbata skanu ir sveika“, kurią vykdė auklėtoja metodininkė Dalė Miliauskienė ir „Pelėdžiukų“ grupės vaikai. Vaikai buvo supažindinti su vaistažolėmis, kiekvieną dieną mėgavosi ir gėrė įvairių vaistažolių arbatą. Vieningai buvo nuspręsta, kad skaniausia arbata – mėtų arbata.  Projekto dalyviai visoms lopšelio-darželio grupėms padovanojo vaistažolių krepšelius su vaistažolėmis iš  „Močiutės vaistažolių“ darželio, piešė labiausiai patikusią daržovę.

Dalyvavimas „Žaliosios pėdos“ projekte suteikė galimybę susipažinti su senoviniais augalais ir papildyti žinias apie vaistažolių įvairovę ir jų naudą organizmui. Sutelkė vaikus bendrai veiklai, siekiant gerinti bendradarbiavimą, gerus tarpusavio santykius. Visi lopšelio-darželio vaikai turėjo galimybę stebėti, kaip auga augalai „Močiutės vaistažolių darželyje“. 

PROJEKTAS „MEŠKUČIO KUBUŠ GAMTOS MYLĖTOJŲ KLUBAS

 MeskiukasMūsų darželis  dalyvauja tarptautiniame edukaciniame projekte „Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas”, kurį organizuoja Kubuš prekės ženklas ir Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“. Projekte dalyvauja 173 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Projektas skirtas 3–5 metų vaikams, pedagogams ir tėveliams.

Projekto tikslas – stiprinti vaikų sveikatos ir ekologinio ugdymo įgūdžius, žinias ir gebėjimus, įtvirtinant medžiagą netradicinėmis priemonėmis ir edukacinėmis veiklomis.

Projekto rezultatai: 

   Šio projekto metu vaikai daug sužinojo apie gamtą, jos naudą,  išsiaiškino kodėl reikia ją saugoti. Išbandė įvairius gamtos malonumus, yra pasiruošę tapti gamtos mylėtojų klubo nariais. Beveik visus metus vaikai, padedami auklėtojų, stengėsi atrasti kerintį gamtos pasaulį. Susipažino su gamta, mokėsi ją gerbti, saugoti, minė mįsles, dainavo daineles, piešė piešinukus. Su zuikiu ir panele morka sužinojo daržovių, vaisių naudą augančiam organizmui. Patys gamino įvairias salotas, „Sveikuolių šašlykus“. Vaikai daug keliavo pėsčiomis, aplankė Alytaus parkus, Dailidės ežerėlį, išbandė gamtos teikiamus malonumus – priešpiečius lauke. Patys ieškojo gražiausios vietos savo krašte. Mokėsi rūšiuoti šiukšles, išsiaiškino kodėl jų negalima mėtyti bet kur, visus metus rinko plastikinių butelių kamštelius. „Meškučio Kubušo gamtos mylėtojų klubo“ programa nuošalyje nepaliko ir tėvelių, jie padėjo vaikams kiek galėjo. Kartu piešė vabalus, sėjo, sodino ir augino daržoves, kepė skaniuosius morkų pyragus ir gamino meškiukus Kubušiukus iš antrinių žaliavų.   

SOCIALINIS KŪRYBINIS PROJEKTAS „LAIMINGAS VANDUO – LAIMINGAS ŽMOGUS“

Laimingas_vanduo2016 metų sausio mėn. mūsų darželio 6 grupės: „Nykštukų“, „Bitučių“, „Kiškučių“, „Drugelių“, „Pelėdžiukų“ ir „Voveriukų“ –  įsijungė į visuomeninės organizacijos „Gyvoji planeta“ inicijuotą socialinį kūrybinį projektą „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“. Projekto tikslas – ugdyti ekologinį sąmoningumą ir pilietiškumą, įtraukti bendruomenę į vandens švarinimo problemų sprendimą. Projektas vyko trimis etapais: „Žinau“, „Galiu“, „Kuriu“. Kiekvieno etapo eigoje vaikai sužinojo daug naujų ir įdomių dalykų apie vandenį. Pirmiausia, žiūrėdami mokomąjį filmuką „Vandens tarša“, išsiaiškino, kodėl vanduo toks svarbus žmogaus organizmui, vėliau visi kartu atliko tyrimus su vandeniu -  jį šaldė, tirpdė sniegą, bandė dažyti, garino, tyrinėjo, kas skęsta, o kas ne. Vaikai rinko patarles ir mįsles apie vandenį, gamino vandens lašelius, sužinojo, kaip vyksta vandens apytaka gamtoje. Gamtai palankų elgesį padėjo ugdyti filmuko „Baltprausys“ peržiūra, kūrybinių darbų – vandens lašelių, plakatų „Saugau ir tausoju“ – parodos, tyrinėjimų savaitė „Vandens paslaptys“.  Projekto veiklas vainikavo išvyka prie Alytaus Didžiosios Dailidės ežerėlio.   Vaikai ir suaugusieji stebėjo ežerėlio vandenį ir siuntė jam žinią: „Vandenėli, būk švarus, ir laimingas bus žmogus, bus laimingas mažas vaikas, vandenėlį  gers sau sveikas“;  rinko šiukšles. Kaip padėkos ženklą, kad mes turime vandens tiek,  kiek mums reikia, ant ežerėlio kranto projekto dalyviai paliko vandens lašelį, sukurtą iš prie ežerėlio rastos gamtinės medžiagos: akmenukų, kankorėžių, samanų.  Mūsų darželio vaikučių ir auklėtojų sukurtas vandens lašelis laimėjo simpatijos nominaciją, už tai vaikai buvo apdovanoti padėkos raštu ir saldžia dovanėle.  Spalio 18 dieną Alytaus miesto teatre vyko parodos „Žinau, galiu, kuriu“ atidarymas, joje buvo eksponuojami ir mūsų vaikučių sukurti vandens lašeliai. Parodos atidarymo renginyje vaikai pasakojo apie įspūdžius, patirtus projekto metu, stebėjo save televizoriaus ekrane, prikabino debesėliui po mažą vandens lašelį ir padėjo nešti gerus palinkėjimus žmonėms. Renginio organizatoriai  visiems vaikams padovanojo Masaru Emoto knygutes „Žinia, kurią mums praneša vanduo“. Šis projektas padėjo ugdyti pagarbą bei meilę gamtai – vandeniui ir žemei, suvokti, kad žemė gyva ir vanduo gyvas.  Vaikai ėmė labiau vertinti vandenį, jo neteršti, daugiau gerti, o kartu ir taupyti.

PROJEKTAS „MES RŪŠIUOJAM”

  mES RUSIUOJAMŠio projekto siekis, atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos problemas, efektyviai organizuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekų rinkimą. „Mes rūšiuojam“ ypatingą dėmesį skiria jaunosios visuomenės ugdymui – moksleiviai, studentai ir net darželių auklėtiniai turi būti pratinami rūšiuoti, rinkti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.Projektas „Mes rūšiuojam“ – didžiausias Lietuvoje ekologinis projektas, skirtas aplinkos saugojimui, taršos mažinimui ir visuomenės ugdymui. Projekto „Mes rūšiuojam“ metu Lietuvos švietimo įstaigose renkamos elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekos.

Projekto rezultatai:

2013-2014 m. m. – surinkome 160 kg elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir 10 kg baterijų;

2014-2015 m. m. – surinkome 202 kg elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir 8 kg baterijų;