Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Sporto projektas „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“

Šių metų lapkričio mėnesį Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai kėlė kvalifikaciją vaikų fizinio aktyvumo ugdymo srityje tema „Inovatyvus fizinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Mokymuose dalyvavo sporto projektą „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“ įgyvendinančių įstaigų – Alytaus lopšelių-darželių „Du gaideliai“,  „Pušynėlis“, „Saulutė“, Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio – pedagogai, ir kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai. Kiekvienos įstaigos pedagogams įvyko po du seminarus (iš viso aštuoni), juose dalyvavo 107 pedagogai. Nuotolinius mokymus vedė lektorė Audronė Vizbarienė, respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė, ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogė ekspertė. Užsiėmimų metu buvo plačiai išnagrinėti vaikų fizinio aktyvumo skatinimo, palankios psichologinės aplinkos kūrimo klausimai, diskutuota apie šiandienos iššūkius, pasidalinta gerąją patirtimi, inovatyviais metodais, taikomais Lietuvoje ir užsienyje. Pedagogai mokėsi tinkamai planuoti fizinio ugdymo veiklas, gavo naudingų praktiškų patarimų, veiklų pavyzdžių, kaip sudominti vaiką, kad į fizinio aktyvumo veiklas įsitrauktų pats, be prievartos; kaip ugdyti vaikų savarankiškumą, kūrybiškumą.

Anot lektorės, vaikų nenoras judėti, stiprinti savo sveikatą aktyvia fizine veikla kyla iš suaugusiųjų nuostatų, baimės, kad vaikai nesusirgtų bėgiodami lauke žiemą, nesusižeistų. Vaikų sveikata penkiasdešimt procentų priklauso nuo jų gyvenimo būdo, todėl  nuo  tėvų ir pedagogų indėlio priklauso, ar sveikas gyvenimo būdas taps vaiko kasdienybės dalimi. Šie mokymai leis pasiekti aukštesnių sportinės veiklos organizavimo rezultatų, juolab kad kiekviena projekto dalyvė turės atlikti namų darbus – patobulinti savo veiklą, pritaikant seminaruose įgytas žinias. Sporto projekto „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“ veiklos tik įsibėgėja – kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyks iki pat projekto pabaigos. Kitų metų pavasarį ir rudenį planuojami seminarai temomis „Geroji patirtis ir iššūkiai, stiprinant vaikų sveikatą“, „Inovatyvūs fizinio aktyvumo užsiėmimai ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 3 metų) grupėje. Judesio, mąstymo, bendravimo kompetencijų ugdymas“, o 2022 metais vyks baigiamoji projekto konferencija Pietų Lietuvos regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.

Vilma Masionienė,  Alytaus lopšelio darželio „Du gaideliai“ direktorės pavaduotoja ugdymui