Menu Close

Projektas ,,Plaukiam į vasarą II“

Įgyvendintas Olimpinės kartos projektas (finansuotas LTOK) ,,Plaukiam į vasarą II“, kurio tikslas – organizuoti aktyvią ir naudingą veiklą, skatinančią vaikų saviraišką, savarankiškumą, kūrybiškumą, ugdyti fizinį raštingumą bei socialines, emocines ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Dėmesys skirtas vasarą darželį lankančių vaikų vasaros džiaugsmų patyrimui, t. y. stovyklavimui gamtoje. Visą savaitę lauke vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu vaikai patyrė teigiamas emocijas įvairiose veiklose: smėlio pilių statymo, žygio, palapinių miestelio kūrimo, pikniko, judriųjų žaidimų su vandeniu. Buvimas lauke, gamtoje vaikams leidžia jaustis laisvai, lakstyti, žaisti, fizinė veikla suteikia energijos, stiprina jo sveikatą, bei atsiskleidžia kūrybiškumas, iniciatyvumas, formuojamas teigiamas požiūris į aktyvų laisvalaikį. Visų veiklų metu vaikai vadovavosi olimpinės vertybėmis – draugyste, pagarba, tobulėjimu.

Sandra Bakšytė Ribinskienė,

fizinio ugdymo mokytoja

Skip to content