Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Dienos archyvas: 2020/11/18

Sveikatos ugdymo projektas „Sveikatiada“

Lopšelio-darželio „Du gaideliai“ bendruomenė aktyviai dalyvauja „Sveikatiados“ projekte. 2020 metais  šalies mastu tapome aktyviausia projekto ikimokyklinio ugdymo įstaiga, už tai buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo padėka.

Ilgalaikė programa „Olimpinė karta“

Nuo 2020 metų balandžio mėn. tapome (parengėme programą, ji buvo teigiamai įvertinta) Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ilgalaikės programos „Olimpinė karta“, skirtos vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje, nariais. Programos narės ne tik dalyvauja organizatorių siūlomose veiklose: mokymuose, konferencijose, akcijose, šventėse, konkursuose, renginiuose, tačiau nuolat gyvena olimpiniu ritmu tiek ugdymo metu, tiek po jų. Olimpizmas integruojamas į ugdymo veiklas. Sportas yra puiki priemonė susidariusių problemų ir iššūkių sprendimui. Darželį lankantys vaikai, bendraudami su mokytojais bei dalyvaudami su olimpizmo sklaida susijusiose programose, tampa aktyvesni, drąsesni, išmoksta užsibrėžti tikslų ir jų siekti, o draugiškumas ir pagarba jiems tampa natūralia elgsena.

Sporto projektas „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“

Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ kartu su partneriais  – Alytaus lopšeliu-darželiu „Pušynėlis“, „Saulutė“, Alytaus Vilties mokykla-darželiu, įgyvendina vaikų fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, projektą „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo ir Alytaus miesto savivaldybės lėšomis, jam įgyvendinti skirta daugiau kaip du šimtai tūkstančių eurų. Projekto trukmė – 2020-09-01- 2022-12-31. Projekto įgyvendinimo metu dalyvaujančiose įstaigose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams vyksta reguliarios  (3 kartus per savaitę) fizinio aktyvumo pratybos, kurias veda kūno kultūros specialistai; vaikai  supažindinami su įvairiomis sporto šakomis, organizuojamos aktyvios sportinės veiklos, įtraukiami profesionalūs sportininkai ir vietos bendruomenė, keliama pedagogų kvalifikacija vaikų fizinio aktyvumo skatinimo srityje,  atnaujinama įstaigų sportinė bazė.