Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 315) 21661
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Informacija apie darbo užmokestį

 

Pareigybės

pavadinimas

 

Pareigybių

 skaičius 

 

2017 m. vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis, Eur

 Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 2018 m. II ketvirtis, Eur

Direktorius 1 1027 1043
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 898 913
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 474 610
Raštinės vedėja 1 - 530
Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas 1 381 530
Logopedas 1 676 693
Meninio ugdymo pedagogas 1 649 667
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 741 744
Ikimokyklinio ugdymo pedagogas 16,64 693 710
Auklėtojo padėjėjas 12 380 419
Virėjas 3 380 419
Valytojas 0,75 285 300
Skalbėjas 0,25 95 100
Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1 380 400
Kiemsargis 0,75 285 300
Iš viso 44,39    

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).