Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Finansinės ataskaitos

 

2020 METAI

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2020 m. birželio 30 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2020 m. kovo 30 d.

2019 METAI

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2019 m. birželio 30 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2019 m. rugsėjo 30 d.

2018 METAI

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.

2017 METAI

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita rugsėjo 30 d. 

Finasinės būklės ataskaita rugsėjo 30 d.

VSAFAS priedai rugsėjo 30 d.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Veiklos rezultatų ataskaita liepos 31 d.

Finasinės būklės ataskaita liepos 31 d.

VSAFAS priedai liepos 31 d.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Veiklos rezultatų ataskaita kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita kovo 31 d.

VSAFAS priedai kovo 31 d.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2016 METAI

Veiklos rezultatų ataskaita kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita kovo 31 d.

VSAFAS priedai 2016 m. kovo 31 d.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Veiklos rezultatų ataskaita birželio 30 d.

Tarpinių finasinių ataskaitų rinkinys birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita rugsėjo 30 d

Tarpinių finasinių ataskaitų rinkinys 2016 m. rugsėjo 30 d.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie finasinių ataskaitų rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d.