Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Vadovų darbotvarkės

Direktorės Vitalijos Vitkauskienės vasario mėnesio darbotvarkė

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

1.

Seminaras „Įtraukusis ugdymas. Bendrojo ugdymo įstaigos vaidmuo, pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, sutrikimų spektras, alternatyvi pagalba“ (lektorė Renata Grigalienė)

1, 3 d.

nuo 13.00 val.

Darželio salė

2.

AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kuriose dirba mokytojų padėjėjai, ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių dėl mokytojų padėjėjų.

3 d. 14.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

3.

AMS ikimokyklinio ugdymo mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programas, direktorių dėl prašymų pateikimo į priešmokyklinio ugdymo grupes termino suvienodinimo

9 d. 16.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

4.

AMS mero pokalbiai su AMS švietimo  ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriais dėl vadovų metų veiklos ataskaitų įvertinimo ir einamųjų metų veiklos užduočių nustatymo.

13-28 d.

(pagal grafiką)

Mero kabinetas

5.

AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl švietimo aktualijų ir lopšelių-darželių bei mokyklų darželių darbo 2023 m. vasarą

24 d. 10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

6.

Alytaus miesto savivaldybės pedagogų metodinė diena

„Atnaujintas ugdymo turinys. Kompetencijų ugdymas ir mokinių vertinimas bendrosiose programose“

 13 d. 9.00-15.00 val.

 

Nuotoliniu būdu ir kontaktiniu būdu

 

7.

Ilgalaikė programa „Besimokančių darželių tinklas 2023 m.”. Programos tema – įtraukusis ugdymas

nuo 21 d.

Nuotoliniu būdu

8.

Konsultacija Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“, vykdančio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (toliau – IPU) programas, veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariams

21 d. nuo 13.00 val.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

9.

Renginys tėvams. „Mano vaiko grupėje ugdosi ypatingas vaikas. Ką turėtų žinoti tėvai“.

Susitikimas su Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologe Kristina Baranauskiene

22 d. 16.30 val.

Salė

 

 Direktorės pavaduotojos ugdymui Vilmos Masionienės vasario mėnesio darotvarkė

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

1.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai

Individualių ugdymo planų įgyvendinimo aptarimai su specialistais ir tėvais

 

mėn. eigoje

Darželio salė

2.

Renginys tėvams. „Mano vaiko grupėje ugdosi ypatingas vaikas. Ką turėtų žinoti tėvai“.

Susitikimas su Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologe Kristina Baranauskiene

22 d. 16.30 val.

Salė

 

3.

Alytaus miesto savivaldybės pedagogų metodinė diena

„Atnaujintas ugdymo turinys. Kompetencijų ugdymas ir mokinių vertinimas bendrosiose programose“

 13 d. 9.00-15.00 val.

 

Nuotoliniu būdu ir kontaktiniu būdu

 

4.

Ilgalaikė programa „Besimokančių darželių tinklas 2023 m.”. Programos tema – įtraukusis ugdymas

nuo 21 d.

Nuotoliniu būdu

5.

Civilinės saugos mokymai. Priešgaisrinė sauga

21 d. nuo 13.00 val.

Nuotoliniu būdu

6.

Mokymai, kaip dirbti su naujais interaktyviais ekranais

(lektorius Andrius Manzurovas)

24 d. 12.15 val.

„Varliukų“ grupė

7.

Konsultacijos mokytojams savaitės veiklų planavimo klausimais

Mėn. eigoje

Grupės