Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Vadovų darbotvarkės

Direktorės Vitalijos Vitkauskienės sausio mėnesio darbotvarkė

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta,

dalyviai

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

1.

Grupių mokytojų pasitarimai

17, 31 d. 13.30 val.

 

Darželio salė

2.

Mokyklos tarybos posėdis:

Dėl direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos svarstymo.

Dėl vaiko gerovės komisijos veiklos 2021 metais ataskaitos.

Iki 20 d.

Nuotoliniu būdu

3.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai:

Dėl individualios pagalbos planų įgyvendinimo vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

17-27 d.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Direktorės pavaduotojos ugdymui kab.

4.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių, lopšeliuose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų pasitarimas dėl sveikatos priežiūros bei sveikatos ugdymo situacijos savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose

28 d.

10.00 val.

Nuotoliniu būdu

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS

5.

Kursai „Kompiuterinis raštingumas pažengusiems“

7, 14, 21, 28 d. nuo 13.00 val.

Alytaus kolegijos informacinių technologijų fakultetas

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vilmos Masionienės sausio mėnesio darbotvarkė

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta,

dalyviai

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

1.

Alytaus miesto savivaldybės Švietimo tarybos posėdis

5 d.

16.00 val.

nuotoliniu būdu

 

2.

Grupių mokytojų pasitarimai

17, 31 d. 13.30 val.

 

Darželio salė

3.

Mokyklos tarybos posėdis:

Dėl direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos svarstymo.

Dėl vaiko gerovės komisijos veiklos 2021 metais ataskaitos.

Iki 20 d.

Nuotoliniu būdu

4.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai:

Dėl individualios pagalbos planų įgyvendinimo vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

17-27 d.

Pagal atskirą tvarkaraštį

Direktorės pavaduotojos ugdymui kab.

5.

Metodinės tarybos pasitarimas:

Dėl veiklos plano 2022 metams sudarymo.

Iki 28 d.

Direktorės pavaduotojos ugdymui kab.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS

6.

Kursai „Kompiuterinis raštingumas pažengusiems“

7, 14, 21, 28 d. nuo 13.00 val.

Alytaus kolegijos informacinių technologijų fakultetas