Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Parama

Informacija apie gautą ir panaudotą paramą

Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai" vardu gautos paramos priėmimo,panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas

Gautos paramos priėmimo ir skirstymo komisijos veiklos nuostatai

2016 m. paramos piniginėmis lėšomis gavimo ir panaudojimo ataskaita

2017 m. paramos piniginėmis lėšomis gavimo ir panaudojimo ataskaita

2018 m. paramos piniginėmis lėšomis gavimo ir panaudojimo ataskaita

 

Parama lopšeliui-darželiui „Du gaideliai“

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2%) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal labdaros ir paramos įstatymą (pvz. lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą!

Kokia nauda įstaigai ir Jums?

  • Jūsų vaikai bus ugdomi saugioje ir estetiškoje aplinkoje.
  • Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos bus išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
  • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaiko ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldelių, knygų pirkimui ir t.t.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti ?

Galite iki gegužės 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į lopšelio-darželio „Du gaideliai“ sąskaitą.

Prašymą galima pateikti ir internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569 rasite tam skirtą prašymo formą FR 0512.

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

 

ĮSTAIGOS REKVIZITAI

Paramos gavėjas – Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“

Įstaigos kodas 191054578

Adresas Jaunimo g. 15, Alytus

Banko sąskaita LT497181200002130530

Bankas Šiaulių bankas