Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Apie mus

VIZIJA

   Lopšelis-darželis „Du gaideliai“ – šiuolaikiška, moderni, saugi, patraukli ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti vaiko kultūrą, sudaranti sąlygas visapusiškam jo individualių gebėjimų, norų, galių ir specialiųjų poreikių tenkinimui. Sukurti kiekvienam vaikui ypatingą ugdymosi aplinką, skatinančią jo gebėjimus ir kompetencijas taip, kad pasiekęs mokyklinę brandą, jis galėtų sėkmingai tobulėti toliau, ugdydamas visą gyvenimą trunkančio mokymosi nuostatą.

MISIJA

  Sukurti kiekvienam vaikui ypatingą ugdymosi aplinką, skatinančią jo gebėjimus ir kompetencijas taip, kad pasiekęs mokyklinę brandą, jis galėtų sėkmingai tobulėti toliau, ugdydamas visą gyvenimą trunkančio mokymosi nuostatą.

VERTYBĖS

1.Tautiškumas ir pilietiškumas, bendruomeniškumas.

2. Sveika gyvensena.

3. Kūrybiškumas, išradingumas ir iniciatyvumas.

4. Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms.

5. Ugdymosi aplinkos puoselėjimas ir saugojimas.

 

VEIKLOS PRIORITETAI

1. Švietimo kokybės gerinimas, modernizuojant ugdymo(osi) aplinką (lauko edukacines erdves, sporto aplinką, lopšelio-darželio grupes, diegiant informacines technologijas) ir skiriant ypatingą dėmesį ikimokyklinio ugdymo auklėtojų kvalifikacijos kėlimui, vaikų sveikatingumo kompetencijų ir gamtamoksliniam ugdymui.

2. Bendruomeniškumo, tautiškumo ir etninės kultūros, pilietiškumo ugdymas.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Ugdymo tobulinimas ir modernizavimas.

2. Saugios ir sveikos ugdymo bei ugdymosi aplinkos užtikrinimas.